Friss hírek

OVISULI - iskola előkészítő programsorozat ÚJ!

2018. szeptemberétől újra indul az iskola előkészítő foglalkozássorozatunk, mely során a részképességek fejlesztésére valamint a memória és logikai képességek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt.

A jelentkezés elindult, létszám max.6 fő/csoport. Időpont: hétköznap 16.30-18.00

Felvételi előkészítő 2018/19 ÚJ!!!!

A 2018/19-es tanév felvételi előkészítő csoportjaiba elkezdődött a jelentkezés! 

 A központi 4., 6., 8. osztályos központi írásbeli felvételi vizsga feladattípusainak megfelelően matematika, magyar nyelvtan és irodalom tárgyakból, valamint komplex logikai feladatokból álló felkészítő foglalkozássorozat. 

6. osztályos: kedd 16.00-18.00

Létszám 4-6 fő

Időtartam 2X 60 perc

 

TudásTár Oktatásszervezés

Köszöntjük oktatási központunk oldalain!
A következő tanévben is várjuk és visszavárjuk tanulóinkat, óvodásainkat akik az alábbi felkészítő és támogató lehetőségek közül választhatnak:

-Felvételi előkészítő programunk segítséget nyújt a 2019. január közepén esedékes központi gimnáziumi felvételire való felkészülésben. A 2018/19-es tanévben általános iskola 4., 6. illetve 8. osztályos tanulói számára csoportos felkészítő foglalkozásaink célja a tanulók tudásának rendszerezése, kompetenciáik nivellálása, valamint logikai gondolkodásuk fejlesztése. Külön figyelmet fordítunk a gyermekek feladatértésének fejlesztésére, valamint a sikeres felvételi vizsgához elengedhetetlen tényezőre, az időgazdálkodásra.
Augusztus utolsó hetében kezdjük a bemeneti mérések elkészítését, melyet havi "próbavizsga" követ, ezáltal folyamatosan követhető a fejlődés.

Csoportjaink létszáma maximum 4-6 fő.
A heti rendszeres megjelenés elengedhetetlen a tanulók folyamatos fejődése, valamint a csoport munkája szempontjából.
Időtartam: 2X60 perc (1 alkalommal10 perces szünetet tartunk)

-"Ovisuli" programunk olyan foglalkozás sorozat, mely segíti a gyermekek óvoda-iskola átmenetének gördülékenységét. Nagycsoportos, iskolaköteles gyermekek számára összeállított tematika, melynek célja a részképességek fejlesztése.

-Egyéni fejlesztéseink, korrepetálásaink során egyénileg, vagy kis létszámú csoportjainkkal, a gyermekek tudásszintjéhez igazodva, meglévő tudásukat erősítve, de a tanulási technikájukat fejlesztve segítjük őket céljaik elérésében, sikeres tanulmányaikban, vizsgáik eredményességében.Hosszú betegség, dolgozatra való felkészülés, gyakori hiányzás esetén tananyagrészek pótlásában, felzárkóztatásban nyújtunk segítséget.

Kurzusaink keretein belül a személyiségfejlesztésre életkori sajátosságoknak megfelelően helyezzük a hangsúlyt.

 

Várunk minden kedves iskolába készülőt, iskolást és szülőt!

 

TudásTár Oktatási Központ

06-20-936-59-71
Budapest, 3. kerület Sulyok u. 2. (bejárat a hátsó oldalról)


 

Megosztás